Veranderen om te verbeteren.

Verandertrajecten: samen werken aan verbetering

Wilt u voor de bedrijfscontinuïteit breken met wat u altijd al heeft gedaan? Dan is een organisatie- of gedragsverandering nodig. Concreet verbeteren staat of valt met grip en structuur, draagvlak en inspelen op reacties gaandeweg. Het ‘doen’ staat centraal. We beginnen direct met succesvol iets anders te doen en te ervaren. Met volhardende herhaling wordt oud gedrag vervangen door nieuw gedrag, zeker met het behalen van resultaten en successen waarover wordt gecommuniceerd. 

Intenzoo realiseert samen met u verandering door:

1
Grip en structuur

De veranderaanpak stemmen we altijd nauwkeurig af op uw doelen. We combineren structuur en deadlines met ruimte voor gemoedstoestanden, ideeën en verschillende karakters in uw organisatie. Grip geven we u door stoplichtrapportages over status, ervaringen en door inspeelsuggesties te doen.

2
Concreet doen

Abstracte visie en veranderdoelen zeggen meer als iedereen weet wat te doen om ze te bereiken. We raken daarbij aan overtuigingen en stellen meningen ter discussie. Met de Intenzoo ervaringsworkshops, trainingen en (groeps)coaching werken we samen aan ‘hoe het ook kan’ en ‘probeer dit eens’.

3
Iedereen betrokken

We gaan aan de slag met directie, management en medewerkers. Van boven naar beneden en andersom - iedereen doet mee. Met bewustwording van hun eigen verantwoordelijkheid begeleiden we afdelingen, werkgroepen, koplopers en stopzetters om de verbeterde manier van werken door te voeren in de dagelijkse praktijk, met Quick Wins en Lange Termijn Verbeteringen.

Verandertrajecten voor uw specifieke situatie

Samen brengen we in kaart hoe de situatie nu is, waar u met uw organisatie heen wilt en wat u al heeft geprobeerd. We bedenken creatieve oplossingen die aansluiten op uw specifieke situatie. Veranderen is niet leuk, daarom zijn onze aanpakken dat wél. De nadruk ligt op doen en ervaren. Het liefst met weerstand, want dat vergroot de slagingskans. Verandering start met bijvoorbeeld:

Een greep uit ons aanbod:

1Organisatie strategie en beleidsessies

 

Samen met directie en/of het MT gaan we om tafel. Geinspireerd door markttrends en thema’s beoordelen we de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van uw organisatie, om een stevige koers uit te zetten. Met op elkaar afgestemde afdelingsjaarplannen en een actieplan van 1 A4tje die wél uit de la blijven en in de praktijk uitvoerbaar zijn. Voor het herijken van de commerciele strategie, verbeteren van processen of werken aan de competenties van medewerkers. Het kan allemaal. 

2Veranderprogramma’s

 

Een gecoördineerd veranderprogramma waarmee u uw belangrijkste veranderdoelen daadwerkelijk haalt. Een georganiseerd proces met duidelijke activiteiten, rapportagelijnen en communicatie, zodat iedereen weet wat er gebeurt en wanneer. Uiteraard kijken we samen naar de meest effectieve manier, zoals werkgroepen, workshops of trainingen. Van het samenvoegen van afdelingen, werken aan organisatie-competenties en fusievraagstukken. 

3Workshop klantgerichtheid

 

Producten of diensten vermarkten betekent communiceren vanuit klantfocus. Pas als jouw product aansprekend en relevant is in de ogen van de klant, is die geïntereseerd. Versterk je boodschap en de manier waarop je de boodschap overbrengt. Daarover geeft deze workshop duidelijkheid. 

4Leiderschapsontwikkeling

 

Behoefte aan meer inzicht of vaardigheden op het gebied van leiderschap, aansturing, communicatie, dynamiek of conflicthantering voor u of uw middenmanagement? Samen met u ontwikkelen we een programma op maat, een cursus die direct toepasbaar is voor u. We weten dat het moeilijk is om dingen los te laten en te delegeren. We laten u zien hoe u toch de controle houdt terwijl u niet meer in de dagelijkse operatie zit. We blijven daarbij niet hangen in leiderschapsmodellen. Onze aanpak is gericht op het ‘hoe’. Door oefenen, experimenten en andere manieren van ervaring opdoen. We beantwoorden uw vragen en geven persoonlijke aandacht aan iedere cursist.

5Marketingaanpak en communicatiecampagnes

 

Uw beleid of veranderingsprogramma in de kijker spelen? Wij zorgen dat uw boodschap beklijft. Met een ludiek, eigentijds communicatieprogramma met posters, give aways, video’s en interessante artikelen. Onze aanpak is daadkrachtig en snel. En het resultaat is in één keer goed.