Integreren van kernwaarden in de dienstverlening

Integreren van kernwaarden bij ROC van Amsterdam 

Aandacht, ambitieus, betrouwbaar, daadkrachtig en prettig. Het facilitair bedrijf van het ROC van Amsterdam stond voor de uitdaging deze nieuwe kernwaarden te integreren. In het team, in het MT én in de dienstverlening. Daarvoor vroeg de business unit ondersteuning van Intenzoo. In een tweedaagse strategiesessie met het MT bespraken we hoe de kernwaarden zich verhielden tot de dienstverlening. Ook brachten we de impact voor de afdelingen in kaart, inclusief taken en verantwoordelijkheden. Het resultaat: een duidelijke koers. Met deze koers in de achterzak organiseerden we een teamtweedaagse aan het strand, waar we met het team spraken over de koers en de benodigde activiteiten in het jaarplan. Ook stonden de kernwaarden en het eigen gedrag centraal. Een uitgebreid teambuildingprogramma bracht het gewenste gedrag in beeld. We creëerden een veilige sfeer waarin teamleden open naar elkaar luisterden en met elkaar in gesprek gingen over wezenlijke dingen. Met als resultaat dat het facilitair bedrijf de nieuwe kernwaarden beter had doorleefd én meer duidelijkheid had over de rol- en taakverdeling binnen het team, vastgelegd in jaarplannen.

 

"Intenzoo is in staat snelle analyses te maken om te komen tot een `to the point aanpak`. Zij leveren niet alleen een technische analyse maar leven zich ook daadwerkelijk in in het wel en wee van onze organisatie."

Jos Reizevoort, Facilitair Bedrijf ROC van Amsterdam via LinkedIn
 

Overzicht cases

Wil je ook met je team de kernwaarden van je organisatie doorvertalen?


Vertel me meer