Beheers uw project met onze
GOCKOVIT-methode©.

Projectbeheersing: uw project veilig en rendabel uitvoeren

U wilt uw project beheersen en bovendien werken aan het gedrag, de houding en de samenwerking van het projectteam? Wij ondersteunen u met onze GOCKOVIT-methode©. De projectmanager speelt in dit proces een cruciale rol; hoe stuurt hij op afstand zonder de inhoud uit het oog te verliezen? Met als resultaat dat het projectteam optimaal stuurt op rendement, risico’s en kansen. Een project blijft tenslotte mensenwerk.

Samen werken we aan een optimaal projectresultaat door:

1
Beheersing met de GOCKOVIT-methode©

De projectleider/-manager en het team moeten het project besturen en beheersen. Er zijn acht beheersaspecten waarop succesvolle projecten worden beheerst: de GOCKOVIT-aspecten. De term 'GOCKOVIT' is het acroniem voor: Geld, Organisatie (eigen organisatie, bouwpartners/onderaannemers), Contract, Kwaliteit, Opdrachtgever, Veiligheid, Informatie en

Tijd. Dit zijn de acht belangrijkste beheersaspecten van projecten.

2
Gedrag, houding en samenwerking in het projectteam

Een sterk projectteam dat soepel samenwerkt levert rendement op. We ondersteunen uw team om te anticiperen en vooruit te kijken, elkaar beter te begrijpen en proactief over de grenzen van de eigen discipline heen te kijken. Met tussentijdse evaluaties krijgt u zicht op de aandachtspunten en tips voor een efficiënte samenwerking. Hierdoor kunt u gericht bijsturen en de talenten in uw team maximaal benutten.

3
Grip op risico’s en kansen

Risico- en kansenmanagement is niet nieuw; alleen de praktijk leert dat we vaak vervallen in het invullen van risico- en kansenlijstjes zonder daadwerkelijk de risico’s te beheersen en kansen te benutten. Dit zou echter een dagelijkse bezigheid van het team moeten zijn. Risico’s en kansen worden namelijk beheerst op de werkvloer. Met onze risico- en kansensessies kijken we met het team naar zowel de inhoudelijke risico’s, kansen en maatregelen, als naar hun rol, houding en gedrag hierbij.

Onze aanpak

Onze kracht: projectbeheersing. We brengen de beheersaspecten met bijbehorende risico’s en kansen in kaart, zorgen dat de projectleider daarop kan sturen en zorgen dat uw projectteam goed samenwerkt – onderling en met ketenpartners. Daarbij kunt u ons bijvoorbeeld inschakelen voor:

Onze diensten

1Project start-ups

 

De meeste invloed op het rendement van een project? Die heeft u in de opstartfase. Zo krijgt u grip op de risico’s en kansen. Zo voorkomt u dubbel denkwerk, fouten en disciplines die te los van elkaar aan hetzelfde project werken. In één of meer sessies starten we samen met uw team, en eventueel met uw klant, het project op. De project start-up bestaat uit:

  1. Kennismaking
  2. Overdracht tenderuitgangspunten aan het projectteam
  3. Opstellen compleet overzicht van risico’s en kansen
  4. Opstellen compleet overzicht van faal- en succesfactoren
  5. Afspraken over besluitvorming en informatiestromen 

2Training projectbeheersing

 

In een meerdaagse training geven we uw mensen tools voor het inrichten, beheersen en sturen van een project op basis van de GOCKOVIT-methode©. Ze maken kennis met hun eigen leiderschapstijl en leren invloed uitoefenen op de stakeholders. 

3Projectevaluaties

 

In één of meer sessies evalueren we het project aan de hand van de GOCKOVIT-methode©, aan het eind of tussentijds. Wat zijn de succes- en faalfactoren? Hoe zorgen we ervoor dat we leren van onze fouten? Hoe borgen we dat deze punten worden meegenomen in de toekomst?

4Risico- en kansensessies

 

We actualiseren het risico- en kansendossier uit de tender en maken de beheersmaatregelen concreet. Dat doen we samen met het projectteam en, als dat mogelijk is, met uw klant. Zo ontwikkelen we het risico- en kansenbewustzijn dat nodig is om er ook écht op te sturen!

5LEAN op maat

 

We maken samen met uw team de LEAN-principes toepasbaar op het project, praktisch en eenvoudig. Zo kan iedereen gewoon aan het werk, zonder dure opleidingen. Met als resultaten: meer klantwaarde en minder verspilling.

6Projectsimulator

 

Hoe houdt uw projectteam zich staande, bijvoorbeeld in overleg met de klant of tijdens de bouwvergadering? Om hun vaardigheden te vergroten, simuleren we een project. Met een game brengen we uw team zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk. Dit zorgt voor persoonlijk inzicht. Ook geven we concrete tips waar iedereen meteen mee aan de slag kan.

7Veiligheidssimulator

 

Waarop wilt u uw mensen uitdagen? In een workshop bouwen we die setting na. Regels afspreken en elkaar erop aanspreken? Ga dit maar met elkaar doen.

8Samenwerkingssessie

 

Hoe werken we samen? Doen we wat we zeggen? Wat zijn de sterke en minder sterke punten? In een workshop brengen we met de betrokkenen de dynamiek in kaart. De deelnemers ontwikkelen hun vaardigheden om de samenwerking te versterken. 

9Projectcoach on the job

 

We kijken mee op de werkvloer en schuiven aan bij overleg. We luisteren, stellen vragen en sparren. Samen met de projectdirecteur en de projectleider kijken we waar het project een versterkende impuls verdient.