Uitgebreide projectevaluatie van 2e fase levert waardevolle input voor 3e fase

Projectevaluatie voor Vialis

Tussen 2010 en 2013 is de A27 tussen Everdingen en Rijnsweerd en de A28 tussen Utrecht en Amersfoort vernieuwd. Rijkswaterstaat heeft daarmee 3 van de 30 knelpunten efficiënter aangepakt, waardoor de weggebruiker profiteert van een betere doorstroming. Binnen dit project was Vialis verantwoordelijk voor de Dynamisch Verkeersmanagement-systemen, het vervangen van de verkeerssignalering, het behouden van de bestaande Toerit Dosseer Installaties (TDI's) en het bijplaatsen van extra TDI's, het vernieuwen en dynamisch maken van de OV-systemen en het plaatsen van camerasystemen langs de spits- en plusstroken. Het project is uitgevoerd in drie fasen. Na de eerste twee fasen wilde Vialis inzicht in de faal- en succesfactoren, om daarmee de derde fase nog beter en efficiënter uit te voeren. Voor een uitgebreide tussentijdse projectevaluatie koos de organisatie voor Intenzoo. Aan de hand van interviews met het 15 man sterke projectteam ontrafelden we de dynamiek van de onderlinge samenwerking en de effectiviteit van de gevolgde werkwijzen en procedures. Ons evaluatierapport met bevindingen, concrete aanbevelingen én tips vormde het vertrekpunt voor de project start-up van fase 3.

 

"Intenzoo heeft zeer snel een inhoudelijk goede evaluatie gemaakt van een complexe project gerelateerde probleemstelling. Alle betrokken partijen zijn hierbij respectvol en evenwichtig beoordeeld."

Hans Vrieling, Vialis via LinkedIn
 

Overzicht cases

Wil jij ook meer leren van je projecten?


Vertel me meer