Direct aan de slag met een veranderprogramma dat echt werkt

Veranderprogramma voor Visser & Smit Bouw

De beste bouwer van Nederland worden. Beter meedenken met de klant en zich onderscheiden op kwaliteit, in bijzondere projecten. Dat is de ambitie van Visser & Smit Bouw. Om dat te bereiken ontwierp Intenzoo samen met Visser & Smit Bouw het veranderprogramma Beste Bouwer. Samen met de medewerkers zijn de verbeterpunten geïnventariseerd en geclusterd op onderwerp. Dit gebeurde in verschillende workshoprondes, waarbij de hele organisatie betrokken was. Deze verbeterpunten zijn geprioriteerd en door werkgroepen verwerkt tot een concrete aanpak, die vervolgens is uitgevoerd. Om de veranderingen concreet inzichtelijk te maken, rapporteerden we maandelijks aan de directie in het directieoverleg over de voortgang en aandachtspunten. Bovendien zetten we een interne communicatiecampagne op ter ondersteuning van het Beste Bouwer-programma. Zo presenteerden we zeven weken lang het Beste Bouwer Journaal op Intranet: korte video’s waarin we medewerkers volgden en lieten zien dat ze op een enthousiaste manier omgingen met de veranderingen. Uiteraard bevatte de campagne ook give-aways, posters en aanvullende berichtgeving op Intranet.

 

"We hebben samen met Intenzoo een doelgericht en praktisch veranderprogramma bedacht. We konden er direct mee aan de slag, en haalden het beste in onze organisatie naar boven."

Barthold Roosendaal, Directeur Productie Visser & Smit Bouw
 

Overzicht cases

Wil je ook succesvol ontwikkelen met je hele organisatie?


Vertel me meer